• 3301
  • 3302
  • 3307 neu Platzgebäude
  • 3303 SpielplmitBaum
  • 3302 neuSpielplatz
  • 3305 neu Eingang
  • 3304 neu Burgerm
  • 3306 neu Innenhof
  • Planung - Modell Ölmühle
  • Planung - Platz als Umlenkpunkt
  • Realisierung - Platzgebäude

Wohnbebauung Areal Ölmühle, Tübingen
BPD Immobilienentwicklung GmbH